Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat

HEINDL, J., LEDVINKA, Z., ZITA, L., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TŮMOVÁ, Eva., 2010 Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat. In Drůbežářské dny 2010. Brno: Mendelova univerzita, s. 29-32. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10140.pdf
Abstrakt

Tato studie zkoumala vliv doplňku selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a stanovení aktivity glutathion peroxidásy (GSH-Px) u brojlerových kuřat. Pokus byl proveden na 735 brojlerových kuřatech náhodně rozdělených do 7 skupin. Krmná směs byla doplněna 0 (kontrola), 0,15 nebo 0,30 mg/kg Se ve formě seleničitanu sodného (SS), Sel-Plexu (SP), selenem obohacené řasy Chlorelly (SCH). Doplněk selenu ovlivnil živou hmotnost ve věku 21 dnů i ve věku 35 dnů . Doplněk selenu ovlivnil obsah selenu v prsní svalovině. Byla též ovlivněna aktivita GSH-Px v prsní svalovině.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce