Vliv selenu na užitkovost a jateční hodnocení brojlerových kuřat

ŠEVČÍKOVÁ, Světlana, SKŘIVAN, Miloš a KOUCKÝ, Milan. Vliv selenu na užitkovost a jateční hodnocení brojlerových kuřat. Krmivářství, 2007, roč. 11(3), s. 34-35. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7077.pdf
Abstrakt

Byl zjišťován vliv přídavku organických sloučenin selenu (selenem obohacené kvasnice a řasa Chlorella) do krmné směsi (KS) na užitkovost a jateční hodnocení brojlerových kohoutků. Nebyl zjištěn vliv přídavku selenu na konverzi živin a úhyn, zatímco živá hmotnost brojlerů pokusných skupin byla významně ovlivněna. V jatečním hodnocení a jateční výtěžnosti nebyly zaznamenány významné rozdíly. Řasa Chlorella obohacená o selen je vhodná jako nový doplněk organického selenu do KS drůbeže.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce