Vliv sexuální intenzity na produkci spermatu kanců

SMITAL, Jaroslav. Vliv sexuální intenzity na produkci spermatu kanců. Náš chov, 2009, roč. 69(6), s. 30-32. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9058.pdf
Abstrakt

Článek popisuje vztahy mezi intenzitou odběrů kance a celkovou produkcí spermatu. Výsledky pocházejí ze statistické analýzy odběru kanců chovaných na inseminačních stanicích v ČR. Jedním z nejdůležitějších faktorů působících na celkovou produkci spermatu je intenzita pohlavního využívání kanců. Nejvyšších hodnot objemu spermatu bylo dosaženo po sedmi dnech, koncentrace spermií po 11 dnech, aktivity spermií po čtyřech dnech, počtu spermií z odběru po 10 dnech pohlavní pauzy. Vliv intenzity odběru na podíl abnormálních spermií nebyl průkazný. Dále jsou popsány vztahy mezi intenzitou odběrů a produkcí spermií z jednoho odběru za rok, včetně různých odběrových schémat.

ProjektStanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat