Vliv silážních přípravků a jejich dávkování na kvalitu siláží

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr. Vliv silážních přípravků a jejich dávkování na kvalitu siláží. Krmivářství, 2023, roč. 27(2), s. 22-24. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz23023.pdf
Abstrakt

U vojtěškových i kukuřičných siláží bylo v letech 2018 až 2022 testováno použití silážních přípravků (bakteriálních, chemických a kombinací bakteriálního a chemického). Porovnávány byly nejen druhy přípravků, ale v některých případech jejich doporučené aplikační dávky. Z výsledků vyplývá, že za ideálních podmínek se většinou smazávají rozdíly jak mezi kontrolou bez silážního přípravku a ostatními variantami se silážními přípravky, tak i mezi nimi. V tom případě platí, že použití silážních přípravků je hlavně pojistkou, aby z nějakých důvodů (většinou z technologických nebo manažerských) probíhal fermentační proces tak, jak by neměl. Za nepříznivých podmínek je pozitivní vliv použití vhodného přípravku a vhodné aplikační dávky většinou významný. Pak je jeho použití nevyhnutelné, především z hlediska snížení ztrát.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat