Vliv silážních přípravků na kvalitu siláže vojtěšky

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Vliv silážních přípravků na kvalitu siláže vojtěšky. Náš chov, 2021, roč. 81(5), s. 24-28. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21039.pdf
Abstrakt

Při silážování vojtěšky o sušině 36,5 % byl testován vliv silážních přípravků na kvalitu fermentace a aerobní stabilitu. Teplota během fermentace, a po dobu sedmi dnů od vystavení siláže vzduchu, byla kontinuálně měřena bateriovými čidly s přesností 0,065 °C. Po třech týdnech fermentace již měly kontrolní siláže bez přípravku zhruba o 1 až 1,5 °C vyšší teplotu než siláže s přípravky, a tak to zůstalo po celou dobu fermentace. Siláže kontrolní měly vyšší obsah popelovin a vyšší průběžnou teplotu během fermentace než ostatní varianty s přípravky biologickými i chemickými. Podle měření teplot byly jak kontrolní, tak všechny pokusné siláže aerobně stabilní celou dobu sedmi dnů po jejich vystavení vzduchu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat