Vliv stavebního řešení stáje pro dojnice na teplotu v boxových ložích

KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a DVOŘÁKOVÁ, K., 2015 Vliv stavebního řešení stáje pro dojnice na teplotu v boxových ložích. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch III. Nitra: SPU, s. 36-39. ISSN 978-80-552-1399-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15192.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv stavebního řešení obvodových konstrukcí stáje pro dojnice na teplotu v boxových ložích. V zimních měsících byly ve dvou konstrukčních typech stájí pro chov dojnic zjišťovány pomocí infračervené termografie teploty povrchové vrstvy (sláma) boxových loží krajních a středových, Z měření a statistického zpracování naměřených hodnot vyplynulo, že mezi krajním a středovým boxovým ložem není statisticky významný rozdíl v teplotách povrchu. Oba způsoby stavebního řešení stájových objektů lze doporučit, protože nedochází výraznému nepoměru v teplotách boxových loží a tím tepelném diskomfortu při ležení.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat