Vliv struktury krmné dávky dojnic na produkci skleníkových plynů

LOUČKA, Radko, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, KOUKOLOVÁ, Veronika, HOMOLKA, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KNÍŽEK, Josef a KUNC, Petr. Vliv struktury krmné dávky dojnic na produkci skleníkových plynů. Krmivářství, 2020, roč. 24(6), s. 33-36. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20143.pdf
Abstrakt

Cílem pokusu bylo stanovit produkci skleníkových plynů u vysokoužitkových dojnic plemene holštýnský skot ve vztahu ke stimulaci bachorové motoriky a ke změně kvality krmné dávky z pohledu změny obsahu vlákniny. Pokus proběhl v klimatizované stáji Institute of Animal Science. Do pokusu bylo zařazeno osm dojnic, rozdělených do dvou skupin. Ve třech periodách po 21 dnech byly měřeny nejen emise skleníkových plynů, ale i ukazatele užitkovosti a bachorové fermentace, včetně kontinuálního měření pH pomocí eCOW bolusů. Experiment u dojnic neprokázal avizované pozitivní účinky aplikace stimulátoru bachorové motoriky, ani změny obsahu vlákniny ve směsné krmné dávce na snižování produkce skleníkových plynů, tj. metanu, oxidu uhličitého a čpavku.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat, Výživa a krmení hospodářských zvířat