Vliv systému odchovu telat na zdraví a spotřebu antimikrobik

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Vliv systému odchovu telat na zdraví a spotřebu antimikrobik. Náš chov, 2020, roč. 80(9), s. 48-50. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20102.pdf
Abstrakt

V chovech skotu představují nejcitlivější kategorii telata v období od narození do odstavu. Práce je zaměřena na vyhodnocení možnosti snížení spotřeby antimikrobních látek v průběhu odchovu telat v období mléčné výživy prostřednictvím preventivních a profylaktických opatření. Důsledné dodržování zásad správné chovatelské praxe zajištěním odpovídající úrovně imunity telat, optimalizace chovného prostředí, výživy a napájení, a dále pak minimalizace stresu zvířat a jejich expozice patogenům s důrazem na prevenci, profylaxi a bisosekuritu jsou významnými předpoklady udržení dobrého zdravotního stavu zvířat i lidí na straně jedné a současně i zachování účinnosti antimikrobiálních látek na straně druhé. To následně vede ke snížení množství používaných antimikrobiálních látek v průběhu odchovu telat, a tím i k omezení rizika výskytu antimikrobiální rezistence.

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat