Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu skořápky a mikrobiální kontaminaci vajec nosnic

VLČKOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina a BENDOVÁ, Markéta., 2017 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu skořápky a mikrobiální kontaminaci vajec nosnic. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 77-82. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17093.pdf
Abstrakt

Způsob chovu nosnic má značný vliv na kvalitu vajec, včetně jejich fyzikálně-chemických vlastností a mikrobiálního znečištění. Kvalita vaječné skořápky je jeden z důležitých parametrů kvality vajec a má významný vliv na skladování a manipulaci. Van den Brand et al. (2004) zjistili, že lepší kvalitu skořápky vykazovala vejce z klecí, naopak Englmaierová a Tůmová (2009) z podestýlky. De Reu et al. (2006a) zas sledovali vliv ustájení na mikrobiální kontaminaci skořápky a zaznamenali její průkazně vyšší znečištění v alternativním systému. Porušená a znečištěná skořápka pak představuje vysoké riziko mikrobiální penetrace do vaječného obsahu

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce