Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu

SVOBODOVÁ, Jana, TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2013 Vliv systému ustájení a obsahu vápníku na kvalitu vaječných skořápek slepic nosného typu. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 160-163. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13055.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo zhodnotit vliv systému ustájení a obsahu vápníku v krmivu na kvalitu skořápky. Nosnice ISA Brown byly ustájeny v obohacených klecích a na podestýlce a krmeny dietou s rozdílným obsahem vápníku (3,0 % a 3,5 %). Průkazná interakce mezi systémem ustájení a obsahem vápníku byla zjištěna u pevnosti (P < 0,001), tloušťky (P < 0,001), podílu (P < 0,050) a indexu vaječné skořápky (P < 0,050). Systém ustájení průkazně (P < 0,001) ovlivnil hmotnost vejce a povrch vejce. Hmotnost vejce a povrch vejce byly vyšší na podestýlce. Systém ustájení a obsah vápníku průkazně ovlivnily hmotnost skořápky, která byla vyšší u vajec vyprodukovaných na podestýlce.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce