Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec

TŮMOVÁ, Eva, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. Veterinářství, 2010, roč. 60(4), s. 216-218. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10072.pdf
Abstrakt

Byl sledován vliv ustájení v klecích a na podestýlce, na počátku a konci snáškového cyklu při skladování 0 – 14 dnů na kontaminaci vaječné skořápky. Signifikantně vyšší kontaminace (P ≤ 0,001) celkovým počtem mikroorganismů a enterokoků byla u vajec z podestýlky, u E. coli byla nevýznamně menší u klecí. S věkem nosnic se významně (P ≤ 0,018) zvyšovaly počty enterokoků na skořápkách u vajec z podestýlky. Byly zjištěny signifikantní interakce (P ≤ 0,019) věku slepic a systému ustájení v počtu enterokoků.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce