Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Vliv techniky krmení a způsobu ustájení králíků plemene Český albín na redukci produkčních nákladů a zvýšení kvality masa. Autoři: VOLEK, Zdeněk, TŮMOVÁ, Eva, CHODOVÁ, Darina a KUDRNOVÁ, Elena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-100-7. 2012-11-09.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz12183.pdf
Abstrakt

Cílem metodiky je zhodnotit vliv způsobu ustájení a krmné restrikce na růst, redukci nákladů a kvalitu masa králíků plemene český albín. Dosažené výsledky ukazují, že vhodný způsob ustájení a restrikce krmiva mají příznivý vliv na redukci nákladů, spojených s výkrmem králíků, a kvalitu masa .

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Ke stažení 12183
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce