Vliv techniky krmení na výkrmnost a vývoj vnitřních orgánů samců a samic nutrií (myocastor coypus)

TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, SKŘIVANOVÁ, Věra, CHODOVÁ, Darina a NĚMEČEK, Tomáš., 2017 Vliv techniky krmení na výkrmnost a vývoj vnitřních orgánů samců a samic nutrií (myocastor coypus). In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 49-53. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17153.pdf
Abstrakt

Restrikce krmiva u mladých rostoucích zvířat různých druhů bývají využívány pro získání zvířat s vyšší porážkovou hmotností, nižším obsahem tuku a nižší spotřebou krmiva. Pokusy s restrikcemi krmiva jsou zaměřené na vliv začátku, délky a intenzity restrikce na růst, kvalitu masa a zdravotní stav. Zejména u kuřat a králíků restrikce snižují úhyn

ProjektŘešení problematiky vybraných faktorů růstu ve vztahu ke kvalitě masa kuřat, krůt, králíků a nutrií
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce