Vliv technologie chovu na kvalitu kozího mléka

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv technologie chovu na kvalitu kozího mléka. Veterinářství, 2016, roč. 66(11), s. 832-838. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16149.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo stanovit vliv úrovně hygieny chovného prostředí na čistotu povrchu těla koz a kvalitu jejich mléka u dvou různých technologických systémů chovu v průběhu jedné laktace. První farma chová celoročně ve stáji 600 koz, které mají volný přístup do výběhů navazujících na stáj. Na druhé farmě je chováno 140 koz, které jsou v průběhu dne na pastvinách a v noci ve stáji. V průběhu experimentu byla hodnocena čistota povrchu těla koz (okolí kořene ocasu, horní části stehen, břicha, vemene a distální části pánevních končetin) před dojením podle modifikované stup­nice podle Reneaua et al. V individuálních vzorcích mléka byly sledovány vybrané mikrobiologické ukazatele kvality mléka (celkový počet mikroorganismů, počet koliformních bakterií, počet soma­tických buněk). Experimentální data byla analyzována v programu Statistica (StatSoft). Na základě získaných hodnot je možné konstatovat, že technologie chovu ovlivňuje hygienické skóre čistoty povrchu těla koz a kvalitu mléka.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat