Vliv termínu sklizně kukuřice na obsah a stravitelnost živin

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a HAKL, J. Vliv termínu sklizně kukuřice na obsah a stravitelnost živin. Krmivářství, 2009, roč. 13(4), s. 29-31. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9073.pdf
Abstrakt

Cílem výzkumu je poskytnout zemědělské praxi a laboratořím podklady pro výběr kukuřičných hybridů, odhad optimální doby sklizně a pro metody stanovení nutričních hodnot kukuřičných siláží. U kukuřičných hybridů byl hodnocen obsah škrobu, vlákniny a stravitelnost vlákniny. Byl zjištěn průkazný vliv termínu sklizně na změny sledovaných parametrů a vysvětloval 24 % jejich variability. Při stoupající sušině se snižoval obsah vlákniny i stravitelnost vlákniny, což představovalo asi 38 % variabilitu.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat