Vliv toalety vemene na kvalitu mléka

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv toalety vemene na kvalitu mléka. Náš chov, 2016, roč. 76(2), s. 82-84. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16005.pdf
Abstrakt

Cílem práce je posouzení vlivu toalety vemene na mikrobiální kontaminaci povrchu struků a kvalitu mléka na základě analýz stěrů z povrchu struků a ve vzorcích mléka, odebraných od jednotlivých dojnic a bazénových vzorků. Byl prokázán významný vli toalety vemene na celkový počet mikroorganismů a množství koliformních bakterií. Nejvyšší hodnoty mikrobiální kontaminac v individuálních vzorcích mléka byly zjištěny po toaletě vemene vlhkou utěrkou. Klíčová slova: dojnice, toaleta vemene, mléko, mikrobiální kontaminace

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat