Vliv tukové složky krmiva na jatečnou hodnotu a kvalitu vepřového masa

VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Ružena. Vliv tukové složky krmiva na jatečnou hodnotu a kvalitu vepřového masa. Náš chov, 2010, roč. 70(10), s. 62-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10167.pdf
Abstrakt

Vliv tukových složek rostlinného původu obsažených v krmné dávce prasat na výši průměrného denního přírůstku, procento libového masa, hodnotu pH, obsah intramuskulárního tuku a ztráty masné šťávy odkapem byl zjišťován u 40 prasniček rozdělených do 4 skupin. Prasničky byly krmeny kontrolní směsí (C), směsí obsahující lněný šrot (L), slunečnicový šrot (S) nebo směsí obsahující CLA. Nejvyšší denní přírůstek byl zjištěn u prasniček skupiny S a L. Rozdíly mezi skupinami nebyly statisticky průkazné (P > 0,05). Nejvyšší podíl libového masa byl sledován u prasniček krmených směsí s přídavkem CLA, nejnižší byl určen u skupiny L, (P < 0,05). Průkazný rozdíl mezi skupinami byl také zjištěn u hodnoty pH1(P < 0,01), avšak hodnota pH24 nebyla mezi skupinami průkazně rozdílná. Nejvyšší podíl intramuskulárního tuku byl laboratorně stanoven ve vzorcích M. longissimus dorsi et thoracis prasat skupiny L. Ztráty masné šťávy odkapem byly mezi skupinami také určeny jako signifikantní ((P < 0,05).

ProjektStanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat
OdděleníChov prasat