Vliv tuku v krmné dávce prasniček na jejich reprodukční ukazatele

URBÁNKOVÁ, Leona a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Vliv tuku v krmné dávce prasniček na jejich reprodukční ukazatele. Náš chov, 2010, roč. 70(10), s. 56-59. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10168.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo stanovit vliv krmného tuku na vybrané reprodukční parametry: počet žlutých tělísek na ováriích a počet získaných embryí. 40 prasniček kříženek bylo rozděleno do 4 skupin a krmeno standardní krmnou směsí – kontrolní skupina (C), směsí s přídavkem 7% lněného šrotu (L), směsí s přídavkem 5% slunečnicového šrotu (S), a směsí obohacenou o 1% konjugované kyseliny linolové (CLA). Nebyly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly v počtech žlutých tělísek mezi skupinami (P>0,05), ale počet byl nejvyšší v CLA skupině (16,40 ± 2,80). Největší počet embryí byl nalezen také v CLA skupině. Procento oplozených ooocytů bylo vypočteno jako poměr celkového počtu žlutých tělísek a celkového počtu embryí. Nejvyšší fertilizace byla zaznamenána u C skupiny (58,12 %) a u CLA skupiny (54,44 %). Výsledky nebyly statisticky signifikantní (P>0,05), ale trend ukazuje na lepší reprodukční výsledky u prasniček, které byly krmeny krmnou směsí s přídavkem CLA.

ProjektStanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat
OdděleníChov prasat