Vliv umístění podlahových roštů na kvalitu mikroklima ve venkovních individuálních boxech pro telata

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2015 Vliv umístění podlahových roštů na kvalitu mikroklima ve venkovních individuálních boxech pro telata. In Vidiecke stavby v európskych regiónoch III. Nitra: SPU, s. 60-65. ISSN 978-80-552-1399-6
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15125.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv umístění podlahových roštů do venkovních individuálních boxů (VIB) pro telata na vybrané mikroklimatické ukazatele v průběhu období mléčné výživy. U sedmi VIB s rošty a sedmi VIB bez roštů byly v průběhu dvou let sledovány teplota a relativní vlhkost vzduchu, teplotně vlhkostní index – THI, katahodnota. Naměřené hodnoty byly statisticky vyhodnoceny v programu Statistica (StatSoft). Použití podlahových roštů ve VIB v průběhu mírné zimy vedlo k signifikantnímu poklesu relativní vlhkosti vzduchu. Současně nebyl prokázán vliv použití roštů ve VIB na teplotu vzduchu, teplotně vlhkostí index a katahodnotu v průběhu všech sledovaných makroklimatických období roku (MRZ-mrazivá zima, MZ-mírná zima, PO-přechodné období, ML-mírné léto, HL-horké léto).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat