Vliv úrovně prevence, profylaxe a biosekurity na šíření antimikrobiální rezistence v chovech

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2022 Vliv úrovně prevence, profylaxe a biosekurity na šíření antimikrobiální rezistence v chovech. In Sborník XIV. konference DDD 2022 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 21. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22168.pdf
Abstrakt

Nejdůležitějším krokem, kterým je možné zabránit rozvoji antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat, je udržení dobrého zdravotního stavu chovaných zvířat. Tím se současně nejen sníží množství používaných antibiotik, ale také se vytvoří předpoklady pro dosažení geneticky daných produkčních a reprodukčních ukazatelů zvířat a tím i profitability chovu. Nárůst rezistence mikroorganismů v chovech hospodářských zvířat na farmách je možné omezit zavedením zásad správné chovatelské praxe, využíváním efektivního vakcinačního programu (profylaxe) a dodržováním principů biosekurity. Důsledné dodržování zásad správné chovatelské praxe má významný podíl na udržení a postupném zlepšování zdravotního stavu zvířat v chovu. Základem těchto postupů je v první řadě zajištění odpovídající úrovně imunity mláďat, optimalizace chovného prostředí včetně minimalizace stresu zvířat a dodržování vypracovaného zdravotního plánu stáda. Základem profylaxe je vytvoření vakcinačního plánu a výběru vakcín, vhodných pro použití v daném chovu, který musí vycházet z důkladné analýzy zdravotního stavu stáda, popř. hejna včetně vymezení rizik, která souvisí s použitím vakcín a pravidelného hodnocení účinnosti nastaveného vakcinačního schématu. Individuální plán biosekurity je dalším účinným nástrojem snížení spotřeby antibiotik v chovech hospodářských zvířat. Dodržování zásad biosekurity významně snižuje potenciální riziko průniku infekce do chovu (zvířaty, lidmi, krmivem a vodou, přepravními prostředky aj.) a jejího šíření v areálu farmy (optimalizací technologických systémů, vytvoření bariér, kontroly kvality surovin a produktů aj.).

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat