Vliv větrání ve venkovních individuálních boxech na welfare telat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vliv větrání ve venkovních individuálních boxech na welfare telat. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, NEJEDLÁ, Eliška, PROCHÁZKA, David a KOČÍ, Martina.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-286-8. 2022-12-22.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22277.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje uživatelům návrh zásad větrání venkovních individuálních boxů pro ustájení telat v období mléčné výživy v závislosti na jejich umístění v areálu farmy včetně využití možnosti regulace odvodů vzduchu v průběhu různých makroklimatických období roku. Její součástí je i návrh opatření pro zajištění vhodného mikroklima ve venkovních individuálních boxech v průběhu horkého léta, kdy je nutná jejich ochrana před přehřátím, zatímco v zimním a přechodném makroklimatickém období je zásadní ochrana venkovních individuálních boxů před negativním působením převládajícího větru.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 22277
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat