Vliv volně žijících zvířat na biosekuritu v chovech hospodářských zvířat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, RÖDL, P. a PŘIKRYL, I. Vliv volně žijících zvířat na biosekuritu v chovech hospodářských zvířat. Náš chov, 2016, roč. 76(10), s. 70-73. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16129.pdf
Abstrakt

Účinné programy managementu biologické bezpečnosti musí zabránit šíření patogenů a jejich vektorů mezi volně žijícími zvířaty a chovy hospodářských zvířat. Tyto postupy biologické bezpečnosti jsou založeny na principu, že je jednodušší a levnější zabránit vzniku onemocnění než léčba a řešení problémů, způsobených onemocněním. Práce je zaměřena na analýzu přímých a nepřímých cest přenosu patogenních mikroorganismů z volně žijících zvířat do chovu zvířat hospodářských včetně navržení zásad preventivních opatření biologické bezpečnosti chovu

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat