Vliv vybraných faktorů na počet somatických buněk v ovčím mléce

MALÁ, Gabriela a KNÍŽEK, Josef. Vliv vybraných faktorů na počet somatických buněk v ovčím mléce. Náš chov, 2010, roč. 70(12), s. 72-74. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10204.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv vybraných faktorů na počet somatických buněk v ovčím mléce v průběhu laktace. Sledování se uskutečnilo na třech farmách dojných ovcí (východofríská ovce, kříženky plemen šumavské ovce a lacaune). Na každé farmě bylo do experimentu zařazeno 20 ovcí. Na všech sledovaných farmách byla v pravidelných měsíčních intervalech v průběhu dvou laktačních období měřena dojivost. V individuálních vzorcích mléka byl stanovován počet somatických buněk (PSB) a celkový počet mikroorganismů (CPM). Hodnoty byly statisticky vyhodnoceny v programu Statistica. Z výsledků vyplynulo, že PSB v ovčím mléce je přímo závislý na plemeni, fázi laktace, věku bahnice, počtu odchovaných jehňat, ale také na způsobu a četnosti dojení a je ovlivněn úrovní managementu farmy.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat