Vliv vysokých teplot na kvalitu kukuřičných siláží a užitkovost dojnic

LOUČKA, Radko, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr. Vliv vysokých teplot na kvalitu kukuřičných siláží a užitkovost dojnic. Krmivářství, 2011, roč. 15(4), s. 19-21. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11064.pdf
Abstrakt

V červenci 2010 byly na hospodářství VÚŽV, v.v.i. v Netlukách naměřeny denní maximální teploty 28,5±5,4 oC a minimální 15,3±3,0 oC, z toho 15 dnů bylo tropických s teplotou nad 30 oC. Cílem práce bylo zjistit, jak na tyto vysoké teploty reagují dojnice produkcí mléka a jak teploty ovlivňují aerobní stabilitu kukuřičné siláže. Nejnižší užitkovost (24,5 l/kus/den) byla zaznamenána v den, kdy byla nejvyšší venkovní teplota (36,7 oC). Když se po třech týdnech vysokých teplot ochladilo zhruba na 20 oC, dojivost se zvýšila během čtyř dnů z 25,8 na 27,2 litrů na dojnici a den. Průměrná denní dojivost 227 dojnic v tomto měsíci byla 25,9±0,7 l/ks/den. Měření teplot povrchových vrstev siláží prokázalo negativní vliv vysokých teplot na aereobní stabilitu siláží. Vzorky siláže odebrané po 24 hodinách aerace (přístupu vzduchu) z hloubky 0 až 15 cm měly průměrné teploty 56,3±3,4 oC, z hloubky 16 až 30 cm 42,0±2,1 oC, z hloubky 31 až 45 cm 29,8±4,1 oC, z hloubky 46 až 60 cm 25,5±0,7 oC.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat, Výživa a krmení hospodářských zvířat