Vliv výživy dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

KUDRNA, Václav, HOMOLKA, Petr, ILLEK, Josef a JOCH, Miroslav. Vliv výživy dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku. Veterinářství, 2015, roč. 65(8), s. 624-627. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz15082.pdf
Abstrakt

Množství a kvalita mléčného tuku má značný význam jak pro chovatele dojnic, tak i pro spotřebi­tele mléka a mléčných výrobků. Technikou krmení a působením jednotlivých živin, obsažených v dietě, lze částečně ovlivňovat jak obsah tuku v mléce, tak i jeho kvalitu, a to nejen organoleptické vlastnosti, ale i zastoupení jednotlivých mastných kyselin. Zdůrazňován je vliv obsahu a struktury vlákniny, působení sacharidů, tuků a olejnatých semen. Jsou uvedeny praktické metody ovlivňová­ní množství tuku v mléce krmivářskými zásahy.

OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat