Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic

KRPÁLKOVÁ, Lenka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a KREJČOVÁ, Michaela. Vliv zdraví paznehtů a úrovně reprodukce na výkonnost a zisk stáda dojnic. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 58-63. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16090.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo vyhodnotit vztah mezi zdravím paznehtů a délkou mezidobí s produkčními a ekonomickými ukazateli stáda. Množství (% krav) a četnost onemocnění paznehtů roste s pořadím laktace, s výší užitkovosti a i s prodlužujícím se mezidobím. Mezi podniky existuje velká variabilita. Nejvíce onemocnění paznehtů bylo zjištěno v prvním, druhém a pátém měsíci laktace. Zjištěné množství onemocnění souvisí s četností ošetření paznehtů (ořez). Analýza ukazatelů plodnosti ukázala, že stáda s nejdelším mezidobím (>430 dní) dosahují nejvyšší mléčné užitkovosti, ale také nejvyššího procenta onemocnění končetin. Plodnost a onemocnění končetin jsou vlastnosti nízce dědivé, a proto zejména dobrý management stáda a prevence mohou snížit procento vyřazení zvířat z důvodů poruch plodnosti a onemocnění končetin

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu