Vliv zdroje fytázy a velikosti částic vápence na užitkovost a kvalitu vajec slepic

ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš., 2015 Vliv zdroje fytázy a velikosti částic vápence na užitkovost a kvalitu vajec slepic. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 39-43. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15205.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo vyhodnotit vliv zdroje fytázy (bez fytázy, 3-fytáza Natuphos 300 FTU/kg, 6-fytáza Optiphos CT 300 FTU/kg) a 2 úrovně velikosti částic vápence (jemný vápenec (JV; < 0,5 mm) a hrubý vápenec (DV; 1-2 mm)) v dietě slepic na užitkovost a ukazatele kvality vajec. Průkazné interakce byly zjištěny u hmotnosti vajec (P = 0,044) a většiny ukazatelů kvality vaječné skořápky (P < 0,001). Zařazení DV s velikostí částic 1-2 mm do pšenično-kukuřičné krmné směsi pro slepice může zlepšit intenzitu snášky bez negativního vlivu na hmotnost vajec. Mimoto kombinace tohoto vápence současně s 3-fytázou Natuphos a 6-fytázou Optiphos na úrovni 300 FTU/kg zvýšila kvalitu vaječné skořápky.

ProjektIdentifikace a řešení vybraných prodblémů ve výživě slepic a kvalitě vajec z kontrastních chovů, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce