Vliv zdroje tuku na stravitelnost mastných kyselin, profil mastných kyselin v prsním svalstvu a abdominálním tuku a expresi genů u kuřat

SKŘIVAN, Miloš, VLČKOVÁ, Jana a ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2018 Vliv zdroje tuku na stravitelnost mastných kyselin, profil mastných kyselin v prsním svalstvu a abdominálním tuku a expresi genů u kuřat. In Poultry Days 2018. Brno: Mendel University, s. 45. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18075.pdf
Abstrakt

Byl proveden čtyřtýdenní pokus se skupinou 240 jednodenních kohoutků Ross, kde byl posuzován vliv různého zdroje tuku na intestinální stravitelnost mastných kyselin, profil mastných kyselin u prsního svalstva a abdominálního tuku a mRNA exprese šesti jaterních genů souvisejících s lipidy. Krmné směsi pro brojlery byly doplněny o řepkový olej, vepřové sádlo nebo palmový olej v dávce 60 g/kg. V kontrolní skupině byl zdroj tuku nahrazen pšeničným škrobem. Nejvyšší ileální stravitelnost tuku a všech mastných kyselin (kromě kyseliny stearové) byl pozorován u kuřat krmených sádlem. Obsah tuku v prsní svalovině kuřat nebyl významně ovlivněn typem doplňku v dietě. Profil mastných kyselin prsního svalstva a abdominálního tuku odrážejí složení mastných kyselin v krmivu. V mase kuřat krmených řepkovým olejem dominovala z mastných kyselin kyselina olejová. Kyselina palmitová byla nejvíce zastoupenou mastnou kyselinou v mase kuřat krmených vepřovým sádlem nebo palmovým olejem. Kyselina olejová byla nejhojněji zastoupenou mastnou kyselinou v abdominálním tuku všech kuřat. Nejvyšší mRNA exprese desaturáz (D5-, D6- and D9-) byla pozorována u kuřat krmených palmovým olejem. Exprese mRNA jaterní syntetázy mastných kyselin byla vyšší u skupin s přídavkem palmového oleje či vepřového sádla než u kuřat s řepkovým olejem. Exprese HMG-CoA reduktázy byla vyšší u kuřat, kterým byl v krmivu podáván palmový olej oproti skupině s řepkovým olejem nebo sádlem. Z výše uvedených výsledků lze předpokládat, že řepkový olej a vepřové sádlo jsou lepšími zdroji lipidů než palmový olej. Tyto dva zdroje obsahují více stravitelných mastných kyselin a poskytují nižší koncentraci syntetizovaných a absorbovaných nasycených mastných kyselin v mase a tuku kuřat.

OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce