Vliv zmrazení siláže na NIR analýzy výživných hodnot

LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona a JAMBOR, Václav. Vliv zmrazení siláže na NIR analýzy výživných hodnot. Náš chov, 2017, roč. 77(3), s. 66-69. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17019.pdf
Abstrakt

Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli má zmrazení a rozmražení čerstvých vzorků kukuřičné siláže vliv na výsledek analýz výživných hodnot a stravitelnosti organické hmoty (SOH) stanovené na přístroji AgriNIRs. Zkoumány byly tři siláže získané různou techno­logií sklizně. Po sklizni klasickým způsobem s délkou řezanky 10 mm nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi čerstvou a zmrzlou siláží. Významné rozdíly (P < 0,05) byly zjištěny pouze u SOH siláže vyrobené technologií Shredlage s délkou řezanky asi 25 mm (SOH po rozmrznutí byla nižší než u čerstvé siláže) a u obsahu neutrálně detergentní vlákniny (NDF) v sušině u siláže s klasickou délkou řezanky 10 mm, ale o vyšší sušině (NDF po rozmrznutí byla vyšší než u čerstvé siláže). Pokud se tento vliv prokáže i v dalších poku­sech, bude doporučeno upravit kalibrační rovnice pro tyto případy.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat