Vliv způsobu dojení a přípravy mléčné žlázy na mikrobiologické a chemické parametry dojných ovcí

ŠVEJCAROVÁ, M., ELICH, O., PECHAČOVÁ, M., ZAINAB, A. a MALÁ, Gabriela. Vliv způsobu dojení a přípravy mléčné žlázy na mikrobiologické a chemické parametry dojných ovcí. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2010, roč. 2010(123), s. XXI-XXIV. ISSN 1212-950X.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz10185.pdf
Abstrakt

Na třech farmách byla sledována v průběhu laktace variabilita mikrobiologických a chemických parametrů ovčího mléka. Byly hodnoceny vzorky individuální a bazénové. Z mikrobiologických ukazatelů byly sledovány celkové počty mikroorganismů (CPM), koliformní bakterie (CB), Escherichia coli (E.coli), kvasinky a plísně. Byla sledována úroveň kvality ustájení (spady) a hygiena vemene před dojením (stěry z povrchu struků). Z chemických parametrů byly hodnoceny celkový obsah tuku, bílkovin, kaseinu, laktózy a tukuprosté sušiny na přístroji MilcoScan FT2.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat