Vodič za uzgajivače mliječnih goveda - Štalski slikovni leksikon

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PEKÁRIKOVÁ, Leona. Vodič za uzgajivače mliječnih goveda - Štalski slikovni leksikon. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., 2018, 323 s. ISBN
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran323
Interní odkaz18239.pdf
Abstrakt

Vodič za uzgajivače mliječnih goveda – Štalski slikovni leksikon namijenjen je uzgajivačima mliječnih goveda, veterinarima, savezima uzgajivača, informacionim centrima, poljoprivrednim savjetodavcima, projektantima, đacima srednjih stručnih škola i studentima veterinarske medicine i poljoprivrede, uključujući i stručnu javnost, kao i ostale zainteresovane za datu problematiku. Knjiga pruža cjelovit pregled pojedinih tehničkih i tehnoloških rješenja korišćenih u našim uzgojima za različite starosne kategorije mliječnih goveda. Ova publikacija ima za cilj izbjegavanje najčešćih grešaka pri izgradnji novih štala, rekonstrukciji i prilagođavanju starih štala ili njihovih dijelova, odnosno pri njihovom procjenjivanju i ocjenjivanju. Značajan dio ove publikacije čini i riječnik termina izabranih pojmova korišćenih u uzgajivačkoj i veterinarskoj praksi.
Pri izradi ove publikacije pošli smo od rezultata naučnoistraživačkih projekata pojedinih članova autorskog tima, uključujući i njihova praktična iskustva, stečena na farmama. Knjiga istovremeno ukazuje i na principe dobre uzgajivačke prakse, sa naglaskom na zahtjeve mliječnih goveda u odnosu na njihove fiziološke potrebe, zdravlje, te posebno dobrobit, kao pretpostavku dostizanja genetički datih proizvodnih i reproduktivnih pokazatelja. Znanje i pridržavanje zootehničkih, zoohigijenskih i veterinarskih uslova uzgoja muznih goveda značajan je preduslov za proizvodnju kako zdravog priplodnog materijala, tako i zdravstveno ispravnih i biološki vrijednih sirovina i namirnica životinjskog porijekla, kao jednog od značajnih pokazatelja konkurentnosti i ekonomske rentabilnosti uzgoja.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat