Volby antimikrobiálních látek pro racionální léčbu infekčních onemocnění hospodářských zvířat (skotu, prasat a drůbeže)

VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Volby antimikrobiálních látek pro racionální léčbu infekčních onemocnění hospodářských zvířat (skotu, prasat a drůbeže). Autoři: SMOLA, Jiří, PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-284-4. 2022-12-29.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz22279.pdf
Abstrakt

Metodika poskytuje uživatelům jednoduchého průvodce voleb antibiotik pro potravinová zvířata, který může být s postupem času v souvislosti s dalšími novými opatřeními a nařízeními upravován tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám praktických veterinárních lékařů, působících v chovech skotu, prasat a drůbeže. Metodika v této podobě vytváří předpoklady k systémovému přístupu při řešení současných úkolů antibiotické politiky v podmínkách veterinární praxe s cílem omezit spotřebu antibiotik při zachování schopnosti jejich racionálního použití v zájmu navrácení zdraví nemocných zvířat a zlepšení úrovně welfare hospodářských zvířat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
Ke stažení 22279
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat