Vozík pro manipulaci s miniaturními selaty na porodně

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vozík pro manipulaci s miniaturními selaty na porodně. Autoři: DANĚK, Petr a BAŘINKOVÁ, Věra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24811 U1. 2013-01-15.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz13028.pdf
Abstrakt

Pro jednoduchou manipulaci se selaty je vozík opatřen vstupním otvorem se spouštěcí rampou. Selata jsou nahnána po rampě do vozíku a vstupní otvor se uzavře dvířky. Pro oddělení miniaturní prasnice je stěna s rampou zvýšená.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníChov prasat