Vplyv odrohovania na welfare a produkciu teliat

BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Vplyv odrohovania na welfare a produkciu teliat. Rolnické noviny, 2021, roč. 2021(9.6.), s. 17-18. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21113.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá problémy a bolestí spojenou s odrohováním a jejich vlivem na welfare a produkci mléčných telat. Dále shrnuje možnosti snížení negativních důsledků této procedury.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie