Všeobecné zásady welfare v chovech hospodářských zvířat

MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2016 Všeobecné zásady welfare v chovech hospodářských zvířat. In Nová Veterinária 2016. Nitra: SAVLMZ, s. 144-147. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16153.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu různých způsobů hodnocení úrovně pohody (welfare) hospodářských zvířat jako nedílné součásti zásad správné chovatelské praxe a významného předpokladu udržení dobrého zdravotního stavu chovaných zvířata zabezpečení chovu před průnikem infekčních agens do chovu – biologické bezpečnosti (biosecurity). Vysoká úro­veň welfare má přímý I nepřímý vliv na kvalitu produkovaných surovin a potravin živočišného původu včetně ekonomické rentability chovu.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat