Vybavení fungující silážní linky

LOUČKA, Radko. Vybavení fungující silážní linky. Zemědělec, 2014, roč. 22(15), s. 14-21. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14084.pdf
Abstrakt

Při silážování je častou chybou to, že sklizňovou linku přizpůsobujeme technice, kterou máme k dispozici. Základem úspěchu při silážování je rychlé a dokonalé vytěsnění vzduchu z naskladněné řezanky a udržení anaerobního prostředí po celou dobu skladování siláže. Žádný silážní přípravek nemůže nahradit nedostatky v technologické kázni při silážování, může ale snížit riziko nastolení nevhodného fermentačního procesu. Použije-li se vhodný silážní přípravek, fermentace může proběhnout „kultivovaněji“, rychleji a s nižšími ztrátami sušiny i energie.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat