Výběr systému monitorujícího aktivitu a přežvykování krav

ŠTOLCOVÁ, Magdaléna, BARTOŇ, Luděk a ŘEHÁK, Dalibor. Výběr systému monitorujícího aktivitu a přežvykování krav. Náš chov, 2019, roč. 79(12 (příloha)), s. 8-9. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19252.pdf
Abstrakt

V chovech dojeného skotu je patrný stále rostoucí zájem o používání moderních technologií monitorujících aktivitu zvířat. Tento zájem je podněcován potřebou zlepšit reprodukční výkonnost, snížit pracovní a výrobní náklady a uspět tak ve vysoce konkurenčním prostředí. Článek se zabývá systémy, které spolu s vlastní pohybovou aktivitou monitorují také žvýkací (ruminační) pohyby a na základě kombinace těchto údajů upozorňují na optimální čas pro inseminaci a na zdravotní komplikace. Článek se věnuje pouze obecným otázkám ve snaze představit chovatelům jednu z možností využití moderní technologie v řízení chovu. V ČR se v dané oblasti na trhu pohybuje celá řada společností, které prodávají nebo i vyvíjejí různá technologická řešení. Výběr vhodného systému je však zcela na chovateli a měl by zohledňovat výrobní podmínky, způsob řízení stáda i návaznost na stávající technologické a softwarové vybavení. Jen pro názornost a jako příklad je v článku využit izraelský systém SCR Heatime.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu