Vybrané ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka

KVAPILÍK, Jindřich a ZAHRÁDKOVÁ, Radka. Vybrané ukazatele chovu krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2007, roč. 67(10), s. 23-27. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7294.pdf
Abstrakt

Chov krav bez tržní produkce mléka (BTPM) se v posledních letech rozšiřuje. Ekonomické ukazatele chovu krav BTPM ovlivňují zejména plodnost (počet odchovaných telat na 100 krav), užitkovost (přírůstky hmotnosti) telat, dlouhověkost (produkční věk) krav a organizace a spotřeba práce. Růstová schopnost telat všech hlavních masných plemen chovaných v ČR je vyhovující, ale této schopnosti se v navazujícím intenzívním výkrmu býků dostatečně nevyužívá. Zlepšování ukazatelů plodnosti a dlouhověkosti krav je možné.

OdděleníChov skotu