Vybrané ukazatele porážek jalovic a volů v ČR

KVAPILÍK, Jindřich, BUCEK, P. a ZAHRÁDKOVÁ, Radka. Vybrané ukazatele porážek jalovic a volů v ČR. Náš chov, 2008, roč. 68(3), s. 90-94. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz8245.pdf
Abstrakt

V období od června 2004 do července 2006 se na celkových porážkách skotu podíleli z 9,4 % jalovice a z 0,3 % voli. Průměrné hmotnosti JUT jalovic 258 kg ve věku 25,3 měsíce odpovídá průměrný netto přírůstek 348 g za den, u volů jsou tyto ukazatele 288 kg, 27,1 měsíce a 372 g. Z přepočtu těchto ukazatelů, a dále z nižšího stupně zmasilosti a nižší protučnělosti lze usuzovat na převahu jalovic vyřazovaných z produkčních chovů a na extenzívní výkrm volů.

OdděleníChov skotu