Vybrané výsledky šetření odvětví výkrmu býků v ČR

STANĚK, Stanislav a DOLEŽAL, Oldřich. Vybrané výsledky šetření odvětví výkrmu býků v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74(8), s. 68-71. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14088.pdf
Abstrakt

Cílem šetření bylo zjistit základní informace o kategorii výkrmu býků ve stádech dojeného skotu v ČR. Z celkového počtu 138 šetřených chovů dojených krav vykrmovalo býky 60,1 %. Průměrný počet býků ve výkrmně byl 170 kusů, přičemž v chovech českého strakatého (C chovy) 184 býků, v chovech holštýnského skotu (H chovy) pak 145 býků. Býky nakoupené z jiných chovů vykrmovalo mimo vlastní odchov 10,8 % chovů. Převažovalo ustájení býků v rekonstruovaných výkrmnách (50,6 %) průměrného stáří 17,8 roku. V tuzemských výkrmnách převažoval stelivový způsob ustájení býků (96,4 %), nejčastěji pak s ustájením na hlu­boké podestýlce (60,3 %). Býci nebyli v průběhu výkrmu váženi v 35 % chovů (C chovy 24,5 %, H chovy 53,3 %). Rozhodujícími kritérii vystájení býků z výkrmen byl podle chovatelů věk (47%) a porážková hmotnost (28,9 %).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat