Vybrané znaky při užitkovém křížení dojeného skotu

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen,, KVAPILÍK, Jindřich a KICA, J. Vybrané znaky při užitkovém křížení dojeného skotu. Náš chov, 2007, roč. 67(4), s. 45-49. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz7051.pdf
Abstrakt

V této prvé části článku je popsán bio-ekonomický model produkčního systému chovu holštýnského skotu aplikujícího křížení s masným skotem. Tento model byl vyvinut pro stanovení ekonomických hodnot 18 znaků pro hodnocení holštýnských a masných býků užívaných pro křížení. Ekonomické, biologické a produkční vstupní parametry pro výpočet byly odhadnuty pro očekávanou situaci v roce 2015 (zrušení mléčných kvót a uvolnění trhu).

OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat