Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minímálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vyhláška č. 208/2004 Sb. o minímálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Právní norma 71662/2018-MZE-17214. 2018-12-06.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18238.pdf
Abstrakt

Při přípravě novely vyhlášky č, 20812004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat bylo využito podkladů studie s názvem: Časové využití ustájovacích míst v produkční stáji pro dojnice s automatickým dojicím systémem (AMS).

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat