Vyhodnocení ekonomiky chovu a šlechtění v návaznosti na tvorbu ekonomických selekčních indexů pro masný skot

KRUPOVÁ, Zuzana a VESELÁ, Zdeňka. Vyhodnocení ekonomiky chovu a šlechtění v návaznosti na tvorbu ekonomických selekčních indexů pro masný skot. Zpravodaj Českého svazu chovatelů masného skotu., 2024, roč. 31(1), s. 34-36. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24043.pdf
Abstrakt

Moderní selekční indexy jsou již standardně postaveny nejenom na genetických (genomických) parametrech, ale stále častěji také na ekonomickém významu (EV) vybraných znaků. Cílem je zlepšovat znaky a vlastnosti zvířat, které mají na ekonomiku chovu pozitivní vliv. Šlechtění masného skotu by se tedy mělo posunout k ekonomické udržitelnosti, a právě to je jedním z hlavních cílů nového projektu na kterém budou v následujících letech spolupracovat Výzkumný ústav živočišné výroby s Českým svazem chovatelů masného skotu. Bez aktivní součinnosti ze strany chovatelů se však projekt neobejde. Ta by měla spočítat v asistenci spojené s ekonomickým vyhodnocením tuzemských farem. Právě výsledky chovatelů budou tvořit základní stavební kámen pro tvorbu selekčních indexů postavených na ekonomicky významných znacích.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat