Vyhodnocení faktorů působících na dlouhověkost u holštýnských dojnic

PÁCHOVÁ, Eva a DĚDKOVÁ, Ludmila. Vyhodnocení faktorů působících na dlouhověkost u holštýnských dojnic. Náš chov, 2004, roč. 63(2), s. 20-21. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz4214.pdf
Abstrakt

Cílem této práce bylo informovat o dlouhověkosti, o jejím vlivu na ekonomiku chovu skotu a o současných trendech v zahraničí. Dále pak byla charakterizována analýza přežitelnosti, jmenovitě Coxova regrese. Vlastní výpočet byl proveden s použitím statistického programového balíku SAS a programu Survival Kit. Datový soubor zahrnoval 290 834 krav holštýnského plemene. Analyzovány byly následující faktory: pořadí laktace a stádium laktace jako časově závislé efekty a věk při prvním otelení, stádo a důvod vyřazení jako časově nezávislé efekty. Model jako celek vysvětloval proměnlivost délky produkčního věku (LPL) z 58% a všechny proměnné vstupující do výpočtu ovlivňovaly LPL statisticky významně.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat