Vyhodnocení obecné odolnosti u dojnic

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva a VAŘEKA, Jan., 2023 Vyhodnocení obecné odolnosti u dojnic. In Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 27-46. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz23185.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku je výpočet ukazatelů obecné odolnosti u krav a vyhodnocení vlivů na ně působících. Pro stanovení indikátorů obecné odolnosti u krav byla využita data o denních nádojích. Po editaci zůstalo v souboru 254 141 údajů o denních nádojích ze sedmi podniků, z let 2022 až 2023. Podniky využívaly tři technologie dojení, dojírnu, robotickou dojírnu a dojící roboty. Pro výpočet predikované laktační křivky u jednotlivých laktací byla použita regresní funkce popsaná Legendrovými polynomy třetího stupně. Kolísání užitkovosti popsaly celkem čtyři parametry, a to variance denního nádoje, a dále tři ukazatele definované na základě odchylek skutečné užitkovosti od predikované laktační křivky, konkrétně variance, lag-1 autokorelace a šikmost odchylek. Všechny hodnocené ukazatele byly statisticky významně ovlivněny systematickými efekty prostředí jako je podnik (potažmo využitá technologie dojení), rok a období otelení, pořadí laktace a průměrná užitkovost dojnice. Byly také shledány patrné rozdíly mezi hodnocenými plemennými skupinami. Při dalších analýzách, tj. při odhadech genetických parametrů i genomických plemenných hodnot, bude třeba tyto efekty zohlednit v modelových rovnicích.

ProjektVyužití genomické selekce pro optimalizaci resilience dojeného skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat