Vyhodnocení objektu výkrmny prasat se stěnami ošetřenými barvou s TiO2

DOLEJŠ, Jan, ZABLOUDILOVÁ, P., TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2011 Vyhodnocení objektu výkrmny prasat se stěnami ošetřenými barvou s TiO2. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 32-34. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz11169.pdf
Abstrakt

Ve stáji s kapacitou 100 prasat ve výkrmu byl aplikován nátěr stěn a stropu barvou se složkou Ti02. V průběhu 2letého ověřování se zkoušely 3 režimy osvětleni (přirozené, s nepřetržitým osvícením výbojkou se složkou UVA záření a s osvětlením v době soumraku). Bylo zjištěno snížení emise amoniaku až o 13 %. S přispěním režimu osvětlení se měnil i přírůstek hmotnosti prasat od -7, 7,5 % ař do +13, 13,4 %. Stěny s nátěrem Ti02 neměly prakticky vliv na prašnost ve stáji.

ProjektVyužití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat