Vyhodnocení současné úrovně biosekurity v chovech prasat

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Vyhodnocení současné úrovně biosekurity v chovech prasat. Nás chov, 2020, roč. 80(12), s. 58-60. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20180.pdf
Abstrakt

Studie je zaměřena na analýzu aktuální úrovně biosekurity v chovech prasat založeném na posouzení vybraných kritických bodů externí a interní biosekurity 18 farem různé velikosti (9 malochovů a 9 velkochovů). Zavedení a především pak důsledné dodržování zásad biologické bezpečnosti má pro chovatele pozitivní vliv na udržení dobrého zdravotního stavu prasat, zlepšení produkčních i reprodukčních ukazatelů včetně ekonomické rentability.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat