Vyhodnocení výskytu nejčastějších onemocnění a zdravotních poruch dojnic v ČR

KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr, ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa a STANĚK, Stanislav. Vyhodnocení výskytu nejčastějších onemocnění a zdravotních poruch dojnic v ČR. Veterinářství, 2017, roč. 67(10), s. 799-805. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz17191.pdf
Abstrakt

Studie předkládá základní popis a vyhodnocení četnosti záznamů o léčbě 20 běžných zdravotních poruch/onemocnění sledovaných u 289 802 dojnic z ČR. Data o jejich případné léčbě byla pořízena jednorázově chovateli za období jednoho roku (7/2015 až 6/2016) v 1183 stádech. Jako neléčené bylo označeno 55,1 % krav, u 44,9 % krav byla léčena alespoň jedna ze sledovaných diagnóz. Nejčastějším léčeným zdravotním problémem byla mastitida s 19,8 % postižených laktací, tj. laktační incidencí (Li), následovaná metritidou (11,3 %) a nemocemi paznehtů a pohybového aparátu (11,0 %). Léčba meta-bolických poruch byla zaznamenána zřídka (Li 1-3,2 %). Li onemocnění se většinou zvyšovala s rostou­cím pořadím laktace, a to zejména u porodní parézy a mastitidy (z 0,4 a 14,7 % u prvotelek na 7,1 a 26,4 % u krav na 5. a další laktaci). Souvislosti s individuální užitkovostí krav a velikostí stáda (sesku­peno do tříd) již nebyly souborně tak výrazné a jednoznačné. Nejvyšší Li byla většinou v nejvyšší třídě s užitkovostí nad 11 000 kg mléka za laktaci (+4,2 % u cyst, +3,1 % u metritidy a +2,1 % u subklinické primární ketózy oproti nejnižší třídě s užitkovostí do 7000 kg). Li měla u většiny onemocnění v průmě­ru tendenci klesat s rostoucí velikostí stáda (-3,4 % u mastitidy), vzrostla však o 3,2 % u metritidy, a to při porovnání stád s méně než 200 a více než 400 laktacemi.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat