Výkrm na pastvě jako alternativní možnost chovu přeštického prasete

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a BIOFARMA SASOV.. Výkrm na pastvě jako alternativní možnost chovu přeštického prasete. Autoři: DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, VALIŠ, Libor a SKLENÁŘ, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-131-1. 2014-12-17.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz14167.pdf
Abstrakt

Na základě výsledků řady srovnávacích testů byla pro Přeštické černostrakaté plemeno navržena alternativní technologie, která spočívá v uplatněnní sezónního pastevního výkrmu s využitím kompletních krmných směsí z tuzemských komponentů. Tento systém plně využívá genetický potenciál daného plemene při zlepšení nutričních charakteristik konečného produktu i ekonomických ukazatelů produkce.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
Ke stažení 14167
OdděleníChov prasat, Dokumentace a propagace