Výraz tváře jako indikátor emotivních stavů a welfare koní

PEŠKOVÁ, Lucie a HOSTOVSKÝ, M. Výraz tváře jako indikátor emotivních stavů a welfare koní. Veterinářství, 2020, roč. 70(11), s. 674-677. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz20225.pdf
Abstrakt

Posuzování dobrých životních podmínek u koní se stále více zaměřuje kromě fyziologických změn také na projevy změn v chování zvířete. Pro hodnocení welfare je však nezbytné využít objektivní metodu posouzení emotivního stavu koně, s možností včasného rozpoznávání známek bolesti. Rozvíjenými metodami jsou hodnocení změn celkového chování koně, ale také konkrétnější hodnocení jeho výrazu tváře. Qualitative Behavioural Assessment protokol se zaměřuje na hodnocení celkového postoje koně a vyrovnání se situací na základě jeho vnitřního vyladění a předchozích zkušeností. Horše Grimace Scale je metoda založená na hodnocení výrazů tváře spojených převážně s bolestí, která zobecňuje celkové hodnocení a podává souhrnný přehled o výrazu tváře koně. Metoda EquiFACS je založena na principu komplexní metodiky hodnocení výrazů tváře u lidí (HumanFACS) a poskytuje detailní přehled o pohybech jednotlivých mimických svalů koně. Výsledky tohoto objektivního hodnocení je možné statisticky zpracovat a celkově zhodnotit vnitřní vyladění koně, a to ať už v případě bolesti, negativních emocí, ale i pozitivních emočních stavů. Aplikace těchto metod může usnadnit zlepšení životních pod­mínek koní, ale také napomůže lépe a včasně interpretovat jednotlivé prvky změn chování koní, jako reakce na narušené životní podmínky.

OdděleníEtologie